1. وقتي دوست واقعي داري كه خودت هم يك دوست واقعي باشي.
2. دوست خوب كسي است كه براي گرفتن دست تو مي آيد اما دلت را لمس ميكند.
3. من ساعت نيستم كه لحظه به لحظه زمان را اعلام كنم ولي قلبم يه ساعت كه لحظه به لحظه اعلام ميكنه كه تو دوست مني و هيچ وقت فراموشت نمي كنم.
4. اگر دوستها مثل گل بودند من تو را از شاخه جدا نمي كردم، مي ذاشتم رشد كني و با عشق و محبت ازت نگهداري مي كردم تا مطمئن بمونم كه هميشه دوست مني!
5. بين دوست و گل رز يك تفاوت بزرگ هست! گل رز فقط چند روز پيشت مي مونه ولي يك دوست خوب هميشه كنارت.ممنون كه دوستمي.
6. هيچ طلا يا سنگ قيمتي شادي ومهر را براي ما به ارمغان نمي اورد اين چيزي هست كه يك دوست خوب به راحتي انجام ميده.
7. خاطره ها هميشه ماندگارند مثل دوست خوب كه هيچ وقت خداحافظي نمي كنه
8. بعضي از مردم از فردا مي ترسند يا از ديروز شان پشيمانند.ولي من وقتي بدونم فردا تو هستي از فردا نمي ترسم و از ديروز چون تو را پيدا كردم پشيمان نيستم.
9. خيلي ها وارد زندگي ات ميشن و بعد خارج مي شن ولي فقط دوستاي خوبن كه يك جا پا روي قلبت جا مي ذارن.
10. همه ميشنون تو چي ميگي ولي فقط دوستات گوش مي كنن تو چي داري مي گي و دوستاي خوب ميشنون تو چي نمي گي!
11. تا زماني كه خاطره داريم روزهاي قبل پابرجا مي مونن،تا زمانيكه اميد داريم فرداها باقي مي مونن،تا زماني كه دوست داريم روزهامون با ارزشند.
12. خداوند خيلي مهربون كه واسه دوست قيمت نذاشت وگرنه من هر كاري مي كردم نمي تونستم يك دوست با ارزشي مثل تو بخرم!
13. بايد بدوني كه دوستي ما خيلي مفهوم داره،اگر گريه كني ،منم گريه ميكنم،اگر بخندي مي خندم،اگر خودتو پرت كني پايين زود ميام از بالا نگات مي كنم وباز مي خندم.) (:
14. زندگي بدون دوست مثل آسمان بدون خورشيد است.
15. دوست خوب كسي هست كه بدون تو چه زماني بهش نياز داري!
16. دوست خوب كسي هست كه آهنگ قلب تو را شنيده ومي تونه اونو وقتي فراموشش كردي واست بخونه!
17. دوست كسي هست كه وقتي جايي را نداري ميري پيش اون ،كسي هست كه وقتي غمگيني مياد پيش تو .
18. اگر شكلاتي شيرينتريني،اگر خرس عروسكي هستي نرم تريني ،اگر ستاره اي روشنترين ،حالا هم كه دوست مني بهتريني!
19. من و زندگي ياد گرفتم چه جوري بخندم چه جوري عاشق بشم چه جوري صادق باشم چه جوري كار كنم...ولي ياد نگرفتم چه جوري فراموشت كنم!
20. زندگيتو يك خونه كن كه قلبت توش زندگي مي كنه با يك در كه به روي دوستات باز ميشه و يه باغچه پر از خاطره ....
21. دوست، مثل يه درخت است كه ارزشش به بلندي آن نيست بلكه به عمق ريشه اش است. و من مي خوام يه گنجشك باشم كه روي شاخه هاش لونه بسازم ...
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ آذر۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط عباد |